Jeho velkolepé práce již převrátily témeř každou konvenci fotografie. Tvoří pedantské a teatrální kompozice. Jeho fotografie se spíše než moderním dokumentárním záběrům podobají slavných malbám z 18. století. Kanadský fotograf Jeff Wall (1946) patří mezi nejuznávanější umělce své doby.

Kdo je Jeff Wall

Historik umění a fotograf. Pochází z kanadského Vancouveru, kde také žije a pracuje. Je známý svými velkolepými živými obrazy, které fotografuje v průběhu až několika měsíců, aby je nakonec zpracoval v počítači. Nezajímá ho ani tak význam obsahu jeho fotografií, jako spíš estetická stránka věci. „Jsem si vědom toho, že předměty mých fotografií mají zvůj význam,“ říká, „ale časem jsem zjistil, že porozumět mu pro mne není to hlavní. Mým palčivým problémem je právě to, jak udělat bezvadnou fotografii.“ Některé z jeho známějších živých obrazů jsou jakési předělávky slavných děl umělců jako byli Delacroix, Hokusai nebo Manet, ačkoliv sám Wall zdůrazňuje, že poměrně málo jeho fotografií obsahuje umělecko-historický podtext.

Jeff Wall často vystavuje své obrazy ve formě velkoformátových průsvitek umístěných na podsvětlených panelech (něco jako svislé velkoformátové prosvětlovací pulty). Jeff Wall v Tate Gallery

Ukázky fotografií

Zničený pokoj

Zničený pokoj / The Destroyed Room 1978

„Mé první obrázky, jako je Zničený pokoj, vzešly z opakovaného setkávání se s uměním 19. století,“ řekl Wall. Fotografie se odkazuje na obraz Smrt Sardanapala (1827) od Eugèna Delacroixe, který zobrazuje asyrského monarchu na smrtelné posteli, poroučejícího zničit jeho majetek a zabít konkubíny, jako akt vzdoru vůči armádě okupantů. Wall opakuje Delacroixovu kompozici rozmáchlou úhlopříčkou a širokou paletou krvavé červeně. Absence figur potvrzuje aranžovaný ráz scény. Přestože se jedná o jasně dámskou ložnici, příčina zjevných násilností zůstává neobjasněna – o sledu událostí se jako pozorovatelé můžeme pouze dohadovat. Smrt Sardanapala

Obraz pro ženy

Obraz pro ženy / Picture For Women 1979

Fotografie byla inspirována obrazem Bar ve Folies-Bergères (19. století) od Edouarda Maneta. Malba zobrazuje barmanku, dívající se ven z obrazu, která je navíc pozorována mužskou postavou v pozadí. Scéna, která se vypadá, jako by se odrážela v zrcadle za barem, tak vytváří komplexní síť pohledů. Wall si vypůjčil vnitřní strukturu malby a motivem žárovek vytvořil prostorovou hloubku, zdůraznil vztah barmanky a muže (kterým je zde od sám). Fotoaparát uprostřed scény Bar ve Folies-Bergères

Dvojitý autoportrét

Dvojitý autoportrét / Double Self-Portrait 1979

Mimika

Mimika / Mimic 1982

Posouvač dveří

Posouvač dveří / Doorpusher 1984

Mléko

Mléko / Milk 1984

Vybuchující mléko je symbolem stavu mysli muže na fotografii. Původ tak mimořádných emocí však zůstává skryt. Rekonstrukce události přináší volnost při tvorbě nové kompozice – Wall často přemisťuje události do jiného prostředí, vybraného kvůli jeho formální či obrazové povaze. Cihly podobající se mřížce spolu s výraznými vertikálními pruhy vlevo stojí v kontrastu s napětím pažích muže a nekontrolovatelně chrstajícím mlékem.

Vypravěč

Vypravěč / Storyteller 1986

Trân Dúv Ván

Trân Dúv Ván 1988 / 2003

Pobřežní motivy

Pobřežní motivy / Coastal Motifs 1989

Chobotnice, Trochu fazolí

Chobotnice / An Octopus, Trochu fazolí / Some Beans 1990

Mrtvé vojsko promlouvá

Mrtvé vojsko promlouvá / Dead Troops Talk 1992

V tomto velmi aranžovaném "živém obrazu" prezentuje Wall směs černého humoru a patosu.

Adrian Walker

Adrian Walker 1992

Náhlý poryv větru

Náhlý poryv větru / A Sudden Gust Of Wind (after Hokusai) 1993

Na začátku 90. let začal Wall experimentovat s využitím počítačů při tvorbě svých obrazů. Tato práce je jedna z jeho prvních digitálních montáží. Odkazuje se přímo na dřevoryt, který vytvořil japonský umělec Katsushika Hokusai. Amatérští herci, představující zvláštní směsici obyvatel města a venkova, jsou překvapeni silou přírody. K vytvoření obrazu bylo zapotřebí přes 100 fotografií, které vnikaly v průběhu více než jednoho roku. Díky tomu bezvadná montáž vytváří iluzi zachycení okamžiku skutečnosti. Hokusai

Obnovení

Obnovení / Restoration 1993

Dobrovolník

Dobrovolník / Volunteer 1996

Vzadu

Vzadu / Rear 304 E 25th Avenue, May 20, 1997, 1.14 & 1.17 p.m. 1997

Zaplavený hrob

Zaplavený hrob / The Flooded Grave 1998 – 2000

Pohled z bytu

Pohled z bytu / A View From An Apartment 2004 – 2005

Neviditelný muž (román Raplha Ellisona, prolog)

Po Neviditelném muži / After "Invisible Man" by Ralph Ellison, the Prologue 1999 – 2000

Diagonální kompozice

Úhlopříčná kompozice / Diagonal Composition 1993

Diagonální kompozice č. 2

Úhlopříčná kompozice č. 2 / Diagonal Composition No. 2 1998

Nadívání drůbeže

Nadívání drůbeže / Something Happens: Dressing Poultry 2007

Práce v terénu

Práce v terénu / Fieldwork 2003

Jedna z jeho mála "téměř dokumentárních" fotografií.

Lovecká scéna

Lovecká scéna / A Hunting Scene 1994

Nespavost

Nespavost / Insomnia 1994

Čekající muži

Čekající muži / Men Waiting 2006

Ranní úklid

Ranní úklid / Morning Cleaning, Mies van der Rohe Foundation, Barcelona 1999

Odradek, Táboritská 8, Praha, 18. červenec 1994

Odradek, Táboritská 8, Praha, 18. červenec 1994 / Odradek, Táboritská 8, Prague, 18 July 1994 1994

Uplynuvší

Uplynuvší / Overpass 2001

Narozeninová oslava břichomluvce v říjnu 1947

Břichomluvec na oslavě narozenin v říjnu 1947 / A ventriloquist at a birthday party in October 1947 1990

Slunečnice

Slunečnice / A Sunflower 1995

Tetování a stíny

Tetování a stíny / Tattoos And Shadows 2000