May 24th, 2010

Návrh GUI komunitního webu

Filed under: Projects — Ondřej Válka @ 16:13

Dopsal jsem bakalářku. V textu nazvaném Návrh GUI komunitního webu se zabývám metodami uživatelského výzkumu, technikami návrhu webu a kódováním šablon. Plné znění mé bakalářské práce (PDF, 9 MB) zde dávám k dispozici, přílohy jsou na Flickru.