July 20th, 2011

Video: Jak způsobit UX

Filed under: Talks — Ondřej Válka @ 10:02

Video z mé přednášky o procesu návrhu digitálního produktu a klíčových rolích, které v něm vystupují.