June 5th, 2010

Podmíněné komentáře efektivně

Filed under: Know-how — Ondřej Válka @ 12:00

Ani ten nejlepší kodér se bez nich neobejde. Podmíněné komentáře jsou mocný nástroj k ladění kaskádových stylů pro Internet Explorer. Rád bych zde předvedl, jak je efektivně používat.

Metoda Obelix

Klasický způsob použití podmíněných komentářů spočívá v připojení zvláštního kaskádového stylu v hlavičce HTML dokumentu (pro libovolné IE, pro vybranou verzi IE, příp. pro skupinu verzí).

<!--[if IE 7]>
  <link rel="stylesheet" href="ie7.css" media="screen">
<![endif]-->
<!--[if lte IE 6]>
  <link rel="stylesheet" href="ie6.css" media="screen">
<![endif]-->

Metoda Asterix

Pojďme to nyní zkusit trochu jinak. Na tento způsob jsem narazil kdysi kdesi. Popsán je také v SitePoint CSS Reference.

<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <title>Podmíněné komentáře efektivně</title>
   </head>
   <!--[if lte IE 6]><body id="ie6" class="ie non-ie7 non-ie8"><![endif]-->
   <!--[if IE 7]><body id="ie7" class="ie non-ie6 non-ie8"><![endif]-->
   <!--[if IE 8]><body id="ie8" class="ie non-ie6 non-ie7"><![endif]-->
   <!--[if !IE]>-->
     <body id="non-ie" class="non-ie non-ie6 non-ie7 non-ie8">
   <!--<![endif]-->

     ...

   </body>
</html>

Veškerý obsah webu tímto obalíme do jakéhosi kontejneru, který obdrží třídy a identifikátor podle použitého prohlížeče. S kouzelným HTML nápojem tak přichází velká CSS síla.

   input.checkbox { position: relative; top: 3px; }

#ie6 input.checkbox { top: 1px; }
#ie7 input.checkbox,
#ie8 input.checkbox { top: -1px; }

Prakticky tak vzniká podmínka, s níž lze jakoukoliv CSS definici uplatnit pouze pro danou verzi IE. V praxi použito např. na webu ABS Jets.

Co s tím, Panoramixi?

Takto použité podmíněné komentáře zvyšují udržovatelnost a přehlednost kaskádových stylů.

 • Nemusím pamatovat na vytvoření zvlášních stylopisů. Mám je k dispozici, jakmile potřebuji začít ladit.
 • Veškěrý kód k jednomu prvku zůstává na jednom místě a netříští se do více souborů. Odpadá nutnost editace a správy takových souborů.
 • Snadnost použití umocňuje aplikace na prvek <body>, jakožto prvek nejvyšší úrovně – podmíněný selektor díky tomu podmínkou vždy začíná. Sémantický kód není narušen nadbytečným <div>.
 • Vyjadřovací síla podmíněných komentářů dostává další rozměr – lze ji uplatnit např. při použití jQuery. Zacílit lze i např. všechny prohlížeče kromě IE 7.