May 25th, 2010

Web site design process

Filed under: Essays — Ondřej Válka @ 09:07

Just a few notes on the Web site design process. Try to get all the books mentioned and go through them.

Notes on Pain Free Design Sign Off

Filed under: Inspiration — Ondřej Válka @ 08:51

Great talk named Pain Free Design Sign Off on handling Web site design process and clients and by Paul Boag at SXSW. Full length video is available via Boagworld.

  • Client knows his users and business. Ask him about it.
  • Client should like the web site.
  • Confrontation to collaboration.
  • Client searches for problems, designer finds the solutions.
  • Do have a strong methodology.
  • Include client early and often.
  • Educate the client why do you work in such a way.

May 24th, 2010

Návrh GUI komunitního webu

Filed under: Projects — Ondřej Válka @ 16:13

Dopsal jsem bakalářku. V textu nazvaném Návrh GUI komunitního webu se zabývám metodami uživatelského výzkumu, technikami návrhu webu a kódováním šablon. Plné znění mé bakalářské práce (PDF, 9 MB) zde dávám k dispozici, přílohy jsou na Flickru.